Monday, June 16, 2014

Blender ( Computer Aided Design)Panimula:
Maalala ko pa nang kami ay mga  studyante pa lang sa engineering course noon. Sinong di makakalimot sa engineering drawing 1 & 2 ni Architect Edz Tianco .Isang kartolina at drawing table sa 3 oras kailangan , dapat kalahati  na ng "plate" ay nagawa na namin at importante di nasisilip ang pinag tuldukan sa kanto ng mga figures.

Itong lahat ay sa kapanahunan ng lumang tipan este nung kami sa College ng Engineering pa.Subalit sa kasalukuyan , karaniwan ay gamit ng ang CAD (Computer Aided Design). Sa karamihan din, ang CAD ay isang mahalagang gamit sa   visual  na pag tuturo  para sa ibat-ibang pag dedesinyo , mula sa madali at mahirap na structura kung saan ang isang studyante ay dapat hubugin.Pero di sa lahat ng engineering schools ay madaling makakaya ng pagbili ng isang commercial na software engineering tools, sapagkat itoy may  kamahalan. Sa pakakaalam ko ang lisensya ng commercial CAD softwares  ay umaabot sa humigit kumulang daang libo din,di practical sa isang public at pribadong college and universities, lalo nat ang budget ay may mapaglalaanan pa.

Bagaman, ang CAD software ay kailangan sa isang course ng engineering ,meron pa ding mga pamalit o alternatibo na software na pwedeng gamitin.Ito ay ang pag da-download lamang ng gma software na libre ika nga open source.Tiyakin lang na ang software ay sumusuporta sa compatible sa mga standard format na kinakalingan sa Industriya kahalintulad sa mga commercial na CAD (G-Code,STL,Script atbp).

Marahil madami sa mga ito ang pwedeng tangkilikin, pero may mainam na kilalang gamit na kinasanayan ng  karamihan -ito ang Blender. At ito ang site para sa mga karagdagang information sa pagamit : http://www.blender.org/ .Sa blog na ito, ating tuklasin ang mga application at features kung bakit ito ay isang garantisadong CAD software na opensource


Kinakailangan:
1 PC Unit    mas mainam mataas ang RAM ng computer
OS Linux,Windows
Website ng mga 3D Models  sa isang repository
http://www.blender-models.com/model-downloads/buildings/

Kaparaanan
Simple lang ang pag downlod at pag install ng Blender
Sa  Linux:
1) Fedora OS
root@localhost# yum install python*
root@localhost# yum install blender*

2) Ubuntu/Debian
root@localhost# apt-get python*
root@localhost# apt-get blender*

Sa  Windows
Sundan ang instruction sa link na ito
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.6/Manual/Introduction/Installing_Blender/Windows


Detalye:

1)Pag intall ng Blender sa shell ng Fedora
2) Pagbukas ng Blender  interface3)Pag usog sa posisyon ng figure4) Pag pahaba o pagpapalaki ng isang figure5) Pag paikot sa posisyon ng figure6) STL (STereoLithography Format na mga files


7) Pag import ng STL format files sa BlenderKabuohan
Isang tulong sa academya ang pagtangkilik ng mga open-source application na libre.Ang Blender ay isa lamang sa pinakamainam na kagamitan para sa paghubog ng mga engineering professionals.Di lang ito gamit sa academya  gamit din ito sa industriya ,isa lamang patunay na sapat ang  software na ito para pamalit sa nagmamahalang lisenya ng commercial CAD software.


Pang-wakas na Opinyun:
Ang pag gamit ng libreNg CAD Software (isa na dito ang Blender CAD) na open-source ay napapanahon na para sa mga  engineering schools sa Pilipinas.


Thursday, October 6, 2011

Digital Circuit Simulator (Linux)

Introductions:

TkGate is a event driven digital circuit simulator with a tcl/tk-based graphical editor. TkGate supports a wide range of primitive circuit elements as well as user-defined modules for hierarchical design. The distribution comes with a number of tutorial and example circuits which can be loaded through the "Help" menu. The example circuits include a simple CPU, programmed to run the Animals game. For more information, check out the documentation. TkGate is free software provided with source code under the Gnu Public License.

Key Features:

 • Graphical circuit design
  • Hierarchical design through user defined modules.
  • Easy to use point-and-click user interface.
  • Create hyperlinks to move about in circuit or load other files.
  • Multi-lingual interface (Catalan, English, French, German, Japanese, Spanish, Welsh)
  • Verilog-like save file format.
 • Logic simulation
  • Control through the GUI or through script files.
  • Suitable for simulation at transistor, gate or register transfer level.
  • Six valued logic model including 0, 1, floating, unknown, "low" and "high".
  • Support for custom delay models.
  • Graphical display of simulation results.
  • Breakpoints, single-step and clock-step simulator control.
  • Static critical path analysis.
 • Primitive circuit elements include:
  • Basic gates (AND, OR, etc.)
  • Switch-level NMOS and PMOS transistors
  • Tristate buffers
  • Alu components (Adders, shifters, multipliers)
  • Memory elements (Registers, RAMs, ROMs)
  • An interactive "tty" element allows design of circuits that can interact with the user.
 • Support tools include a microcode/macrocode compiler to assist in creating large projects such as microprocessor designs.
Requirements:

Objectives:


Methodology:
To compile and install tkgate, follow these instructions:
 • Download and install Tcl/Tk (TkGate has been tested with tcl/tk 8.3 and 8.4, but will probably work with any version after 8.0)
 • Download tkgate-1.8.7.tgz
 • Unpack the distribution:
  gunzip < tkgate-1.8.7.tgz | tar xvf -
 • Change directories to the tkgate directory.
  cd tkgate-1.8.7
 • Edit config.h if necessary to set the installation directory, etc.
 • Run the configuration script.
  ./configure
 • Compile TkGate using the command:
  make
 • Install TkGate using the commands:
  make install
  make install.man
  If you are installing to a public directory, you may need to do a "su" before executing the install commands
Detail 1:
Detail 2:
 


Detail 3:

Detail 4:


Summary:
by Jeffry HansenTkGate Digital Circuit Editor and Simulator
Copyright (C) 1987-2009 

Conclusions:
This is indeed a very great tool for all level of users
Thursday, October 7, 2010